Честь имею

Главная

Новости

Новое вооружение

Статьи

Видео материалы

Военно-политическая обстановка в мире

Одесская ОО Всеукраинского Союза Советских офицеров

Одесская ОО Украинского Союза ветеранов Афганистана

Правда истории Великой войны

Об авторе блога,
   контакты

Поисковый запрос должен быть не менее 4-х символов.


ОО ветеранов подводников... им. Н.А. Лунина

Всеукраинский союз советских офицеров

Союз офицеров Украины

В Одессу - мой солнечный город...

Сайт Министерства Обороны Украины

Праздники Украины

Украинский Союз ветеранов Афганистана (воинов интернационалистов)

Общественно-патриотическое объединение "Патриот"

Всеукраинский союз ветеранов АТО

Операция "Дунай", сайт Сунцева В.П.

Портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины


2019-02

2019-01

2018-12baner


21.03.2018 - 9-й этап Всеукраинской акции протеста пенсионеров силовых структур

Автор: Рындин О.И.
2018-03-20

ОК

9-й етап Всеукраїнської акції протесту пенсіонерів силових структур проти антисоціальної політики Уряду

21-го березня о 10:00 у Києві, біля Верховної Ради, розпочнеться 9-й етап Всеукраїнської акції протесту пенсіонерів силових структур проти антисоціальної політики Уряду. Захід продовжиться ходою до Адміністрації Президента, Кабінету Міністрів та Міністерства соцполітики України.

Мета протесту ветеранів-силовиків попередити народних депутатів, керівників центральних органів влади і громадськість про негативні наслідки та неприпустимість політики Уряду по відношенню до захисників і всіх пенсіонерів країни, яка веде до розвалу Української держави. Порушуватимуться питання щодо втрати діалогу влади з громадянським суспільством, про шкідливу роль антисоціальної політики Мінсоцполітики та неприпустимість порушень Кабінетом Міністрів Конституції України.

Збір журналістів у Києві о 09:20 21-го березня -- біля пам’ятника генералу Ватутіну.

 

За що борються ветерани-силовики? 
-
ЗА СПРАВЕДЛИВІСТЬ ТА ЗАКОННІСТЬ. 
- ЗА ВИКОНАННЯ ЧИННОГО ЗАКОНОДАВСТВА ТА ПРИПИНЕННЯ ПОРОДЖЕННЯ НОВИХ ЗАКОНІВ ДЛЯ ВИПРАВДАННЯ ІМПОТЕНТНИХ ЧИНОВНИКІВ. 
- ЗА НЕВІДВОРОТНІСТЬ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЧИНОВНИКІВ ПЕРЕД СУСПІЛЬСТВОМ ЗА СВОЮ БЕЗДІЯЛЬНІСТЬ ТА НЕКОМПЕТЕНТНІСТЬ.
- ЗА ПРОЗОРИЙ ТА ЕФЕКТИВНИЙ ДІАЛОГ СУСПІЛЬСТВА І ВЛАДИ.
 

Що конкретно вимагаємо:

1. Проект Закону “Про внесення змін до деяких законів України щодо перерахунку пенсій осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб” не приймати.

2. Невідкладно скасувати постанову КМУ № 1052 від 27.12.2017 року, здійснити перерахунок та виплату перерахованих пенсій військовим пенсіонерам та деяким іншим особам всіх відомств сектору безпеки та оборони України, відповідно до постанови КМУ № 704 від 30.08.2017 року з 01.01.2018 року та виплату перерахованих пенсій пенсіонерам органів внутрішніх справ відповідно до постанови КМУ від 11.11.2015 р. № 998 з 01.01.2016 р. згідно вимог чинного Закону України № 2262-XII та інших чинних нормативно-правових актів.

3. Внести необхідні зміни, розглянути та прийняти Постанову ВРУ №7492 від 17.01.2018 р. "Про деякі питання пенсійного забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб".

4. Привести постанову КМУ від 21.02.2018 р. №103 “Про перерахунок пенсій особам, які звільнені з військової служби, та деяким іншим категоріям осібˮ у відповідність Конституції України, Закону України № 2262 “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осібˮ, усунення дискримінаційних, дискредитаційних і демотивуючих норм (зокрема, в частині розміру і складових грошового забезпечення для обчислення, перерахунку і виплати пенсій, поновлення розміру першого тарифного розряду у розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб станом на 1 січня календарного року тощо).

5. Негайно припинити розробку законотворчих ініціатив із питань перерахунку раніше призначених пенсій та ініціювати скасування підпункту 2 пункту 9 Прикінцевих та перехідних положень Закону України від 03.10.2017 р. №2148 щодо підготовки та подання на розгляд ВРУ законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо перерахунку пенсій військовослужбовців з урахуванням оновленого грошового забезпечення.

6. Передати систему соціального захисту військовослужбовців до Комітету ВРУ з питань національної безпеки і оборони, структурного підрозділу КМУ, який займається питаннями національної безпеки та оборони з виділенням необхідної чисельності працівників та необхідним матеріально-технічним забезпеченням. 

7. Створити рішенням КМУ постійно діючу робочу групу з представників органів державної влади та громадянського суспільства для проведення громадських обговорень шляхів удосконалення призначення, обчислення і перерахунку військових пенсій відповідно до чинного законодавства і прийняття належних рішень уряду та відповідних органів виконавчої влади у стислі терміни з урахуванням результатів їхньої громадської експертизи щодо вдосконалення військового пенсійного законодавства.

8. Прийняти постанову ВРУ “Про створення тимчасової слідчої комісії щодо порушення Прем’єр-міністром України Гройсманом В.Б., віце-прем’єр-міністром Розенком П.В., Міністром соцполітики Ревою А.О., його заступником Шамбіром М.М. й іншими окремими державними службовцями КМУ присяги державного службовця, з подальшим їх звільненням із державної служби “за порушення присяги державного службовця” та передачі відповідних матеріалів до Генпрокуратури України.

9. Доручити Генпрокуратурі України провести детальне розслідування з повним відшкодуванням нанесення збитків кожному військовослужбовцю через багаторічне (з 2007 р. до цього часу) незаконне утримання з їх грошового забезпечення єдиного соціального внеску на обов’язкове державне пенсійне страхування і на соціальне страхування на випадок безробіття. 

10. Голові СБУ ініціювати перевірку всіх установ Пенсійного фонду України на предмет витоку інформації про персоніфіковані організаційно-штатні структури всіх силових міністерств, відомств. За результатами перевірки, прийняти відповідні рішення про притягнення до відповідальності винних осіб.

11. Про здійснені заходи і прийняті акти законодавства висвітлити у ЗМІ, довести до всіх військовослужбовців, військових пенсіонерів та членів їх сімей.

 

Что конкретно требуем:
(Перевод)

1. Проект Закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно пересчета пенсий лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц" не принимать.

2. Безотлагательно отменить постановление КМУ № 1052 от 27.12.2017 года, произвести перерасчет и выплату перечисленных пенсий военным пенсионерам и некоторым другим лицам всех ведомств сектора безопасности и обороны Украины, согласно постановлению КМУ № 704 от 30.08.2017 года с 01.01.2018 года и выплату перечисленных пенсий пенсионерам органов внутренних дел в соответствии с постановлением КМУ от 11.11.2015 г.. № 998 с 01.01.2016 г. в соответствии с требованиями действующего Закона Украины № 2262-XII и других действующих нормативно-правовых актов.

3. Внести необходимые изменения, рассмотреть и принять Постановление ВРУ № 7492 от 17.01.2018 г. ". О некоторых вопросах пенсионного обеспечения лиц, уволенных с военной службы и некоторых других лиц".

4. Привести постановление КМУ от 21.02.2018 г.. № 103 "О перерасчете пенсий лицам, уволенным с военной службы, и некоторым другим категориям лицˮ в соответствие с Конституцией Украины, Законом  Украины № 2262" Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осібˮ, устранить дискриминационные, дискредитационные и демотивирующие нормы (в частности, размера и составляющих денежного обеспечения для исчисления, перерасчета и выплаты пенсий, обновления размера первого тарифного разряда в размере прожиточного минимума для трудоспособных лиц по состоянию на 1 января календарного года и т.п.).

5. Немедленно прекратить разработку законотворческих инициатив по вопросам перерасчета ранее назначенных пенсий и инициировать отмену подпункта 2 пункта 9 Заключительных и переходных положений Закона Украины от 03.10.2017 г.. № 2148 по подготовке и представлении на рассмотрение ВРУ законопроекта о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о перерасчете пенсий военнослужащих с учетом обновленного денежного обеспечения.

6. Передать систему социальной защиты военнослужащих в Комитет ВРУ по вопросам национальной безопасности и обороны, структурного подразделения КМУ, который занимается вопросами национальной безопасности и обороны с выделением необходимой численности работников и необходимым материально-техническим обеспечением.

7. Создать решением КМУ постоянно действующую рабочую группу из представителей органов государственной власти и гражданского общества для проведения общественных обсуждений путей совершенствования назначения, исчисления и перерасчета военных пенсий в соответствии с действующим законодательством и принятия надлежащих решений правительства и соответствующих органов исполнительной власти в сжатые сроки, с учетом результатов их общественной экспертизы по совершенствованию военного пенсионного законодательства.

8. Принять постановление ВРУ "О создании временной следственной комиссии о нарушении Премьер-министром Украины Гройсманом В.Б., вице-премьер-министром Розенко П.В., Министром соцполитики Ревой А.А., его заместителем Шамбир М .М. и другими отдельными государственными служащими КМУ присяги государственного служащего, с последующим их увольнением с государственной службы "за нарушение присяги государственного служащего" и передачи соответствующих материалов в Генпрокуратуру Украины.

9. Поручить Генпрокуратуре Украины провести детальное расследование с полным возмещением нанесения ущерба каждому военнослужащему за многолетнее (с 2007 г. по настоящее время) незаконное удержание с их денежного обеспечения единого социального взноса на обязательное государственное пенсионное страхование и на социальное страхование на случай безработицы.

10. Председателю СБУ инициировать проверку всех учреждений Пенсионного фонда Украины на предмет утечки информации о персонифицированных организационно-штатных структурах  всех силовых министерств, ведомств. По результатам проверки, принять соответствующие решения о привлечении к ответственности виновных лиц.

11. Принятые меры  и принятые акты законодательства осветить в СМИ, довести до всех военнослужащих, военных пенсионеров и членов их семей.

Пенсии военным пенсионерам Украины в 2018

Просмотров: 996


ОТЗЫВЫ ПОСЕТИТЕЛЕЙ

Вернуться назадСПАСИБО ВАМ, «АФГАНЦЫ»!

Избраны руководящие органы Одесской ОО Всеукраинского союза советских офицеров

В Одессе увеличили размеры соцвыплат из бюджета города ряду категорий лиц

Пленум совета ветеранов Суворовского района г. Одессы

Грядут отчеты и выборы в ветеранских организациях Украины

Лукаш: выборы-2019 обещают быть самыми варварскими за всю историю Украины 02.02.19 (Видео)

Учения Днестр 1983 год. Видео


Видеоклипы об армии, офицерах

Стихи наших читателей

И в шутку, и всерьез


Общие документы

Решения судов

Блог Рындина Олега Ивановича